Schoonselhof Antwerpen 14 - 8 - 1854 / Antwerpen 18 - 12 - 1928 Petrus Van den Berghe Het grafmonument voor Petrus Van den Berghe bevindt zich op perk R, Zuid, graf 12.

Petrus Van den Berghe was landmeter
en bouwmeester.