Schoonselhof Antwerpen 18 - 8 - 1922 / Antwerpen 1 - 10 - 2010 Modeste van den Bogaert Het grafmonument voor Modeste van den Bogaert bevindt zich op perk 5, rij 04, graf 32.