Schoonselhof 11 – 2 – 1960 / 11 – 7 – 2019 Jan van den Broek Het grafmonument voor Jan van den Broek bevindt zich op perk Y, rij 02, graf 38.

Jan van den Broek was dirigent en hoboïst.