Schoonselhof Antwerpen 25 - 11 - 1903 / Antwerpen 5 - 11 - 1980 Julianus Van den Eynde Het grafmonument voor Julianus Van den Eynde bevindt zich op perk V, rij C.

Julianus Van den Eynde was bureelbediende.