Schoonselhof Antwerpen 21 – 3 - 1842 / 17 - 1 - 1922 Jean Van der Taelen Het grafmonument voor Jean Van der Taelen bevindt zich op perk A, West.

Jean Van der Taelen was rentenier.