Schoonselhof Brussel 14 – 7 - 1926 / Antwerpen 3 – 6 - 2014 Guy Vandenbranden Het grafmonument voor Guy Vandenbranden  bevindt zich op perk R, rij 11.

Guy Vandenbranden was een van de belangrijkste naoorlogse kunstschilders. Hij studeerde in Brussel aan “L’ Effort”. Aanvankelijk maakte hij abstracte assemblages en objecten met sober kleurgebruik. Eind van de jaren vijftig kwam hij tot zuiver abstract-geometrische schilderijen bepaald door lijn, vlak en kleur. Guy Vandenbranden behoort tot de constructivisten in de lijn van Piet Mondriaan en Victor Vasarély. Hij was medeoprichter van Formes en De Nieuwe Vlaamse School. Vanaf eind van de jaren zeventig kreeg hij monumentale opdrachten. Zo realiseerde hij een groot glasraam in het metrostation Beekkant in Brussel.