Schoonselhof Brugge 9 – 6 – 1955 / Antwerpen 3 – 1 – 2019 Bart Vandermoere Bart Vandermoere werd begraven  op perk W, rij 06, graf 06.

Bart Vandermoere was advocaat, gemeenteraadslid en provincieraadslid.