Schoonselhof Brugge 1 – 5 - 1950 / Antwerpen 16 – 1 - 2015 Marc Vanhauter Marc Vanhauter werd gecremeerd en uitgestrooid op de strooiweide

Marc Vanhauter was archivaris. Hij kwam in 1991 in dienst van het bestuur van de provincie Antwerpen en stond mee aan de wieg van het provincie archief. Marc kon de deputatie en het management overtuigen van het belang van een goed archiefbeheer voor de organisatie. Hij zorgde er mee voor dat in 2004 een archivaris aangesteld werd. Tot 2013 was hij secretaris en penningmeester van KAPA (de Kring van Antwerpse Archivarissen), een vereniging waar hij zich met veel liefde en enthousiasme voor inzette. Zo organiseerde hij de 2-jaarlijkse uitstap naar collega archivarissen in Nederland om de uitwisseling van kennis te bevorderen. Marc is een goede bekende in Nederlandse archiefkringen. Vanuit zijn functie binnen het archief (toen nog bij de dienst Erfgoed) leverde hij bij menig interdepartementaal project een gewaardeerde medewerking en ondersteuning. Zo werkte hij mee aan tijdelijke tentoonstellingen, hielp hij bij elke editie van de Sfeernacht en Openbedrijvendag. Marc was ook bekend en geliefd binnen de sector van de amateurkunsten, als jarenlange logistiek begeleider van de organisatie koor- en orkesttornooien. Marc was ook sociaal actief, zowel binnen als buiten de provincie. Hij was vakbondsafgevaardigde voor de ACOD en actief lid van de organisatie ‘Cunina’. Vanuit zijn overtuiging en oprecht sociaal engagement nam hij het altijd op voor de kwetsbare in de samenleving. Marc stond in de organisatie gekend als “de man met de strik”. Hij was heel geliefd bij veel collega’s - niet enkel binnen de dienst informatiebeheer - omwille van zijn goede humeur, positieve ingesteldheid en grote hulpvaardigheid. Marc was een levensgenieter. Hij overleed aan de vooravond van zijn pensioen waarvoor hij nog zoveel plannen had. Eén van zijn grote dromen was een laatste grote reis naar Peru. Marc was een zeer gedreven en geëngageerde medewerker; uiterst betrouwbaar in het succesvol uitvoeren van diverse taken. Hij stond altijd voor iedereen klaar. Marc liet nog zijn moeder na, nadat zijn jongere broer en kort erna zijn vader in 2014 waren overleden.


Deze informatie werd verzameld door

de diensten informatiebeheer en cultuur

van de provincie Antwerpen.