Schoonselhof Antwerpen 10– 5 - 1877 / Brasschaat 4 - 7 - 1940 Philippe Vechter Het grafmonument voor Philippe Vechter bevindt zich op perk Y, rij 01, graf 17.

Philippe Vechter was haarkapper.