Schoonselhof Antwerpen 8 – 2 - 1938 / Edegem 7 – 1 – 2014 Rudi Verheyen Rudi Verheyen werd gecremeerd en uitgestrooid op de nieuwe strooiweide.

Baron Rudi Verheyen was rector van het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen, RUCA en stond aan de wieg van de eenmaking van RUCA met Ufsia en UIA tot Universiteit Antwerpen. Rudi Verheyen lag mee aan de basis van de oprichting van het Vlaams Instituut voor Natuurbehoud en was voorzitter van de Vlaamse Milieu- en Natuurraad (Mina), alsook van de raad van bestuur van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito).