Schoonselhof Antwerpen 9 - 2 - 1889 / 15 - 4 - 1944 Karel Verlat Het grafmonument voor Karel Verlat bevindt zich op perk Z 1, rij 18, graf 03.

Karel Verlat was universiteitsprofessor en wierp hij zich tijdens Wereldoorlog II op als verzetslid. Hij verdedigde, soms zelfs tijdens de cursussen, antifascistische standpunten. Hij aarzelde niet ze in de praktijk om te zetten en joodse vrienden bij de Duitse bezetter te verdedigen. Dat werd hem fataal: hij werd gearresteerd en overlijdt op 15 april 1944 in de “krankensammenstelle”.


Met dank aan Marcel Windey

voor de informatie.