Schoonselhof Antwerpen 16 - 6 - 1917 / 5 - 4 - 1943 Karel Verlat

Karel Verlat werd geboren als Karel Peenen, zoon van Joanna Peenen. Zij erkende het kind voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in 1925. Bij de aangifte van de geboorte was een van de getuigen Karel Verlat. In 1942 werd de adoptie door Karel Verlat geregistreerd bij de notaris. Hierbij werd vermeld dat het aangenomen kind voortaan enkel de naam Karel Verlat zal dragen. De geadopteerde overlijdt evenwel bij het bombardement op Mortsel van 5 april 1943, 10 dagen voordat de akte is geregistreerd. Het Amerikaanse bombardement op Mortsel van 5 april 1943 was het zwaarste in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doel van de luchtaanval was de voormalige Minerva autofabriek waarvan het verzet gemeld had dat het Duits bedrijf ERLA er jachtvliegtuigen van de Luftwaffe herstelde. Het bombardement werd op 5 april 1943 uitgevoerd door 83 bommenwerpers van de 1ste en van de 2de Bomb Divisions van de Amerikaanse 8ste Luchtmacht in Engeland. De bommenwerpers werden door de Duitse vliegtuigen erg gehinderd en waren zeer onnauwkeurig: de meeste bommen kwamen terecht op de woonwijken rond de Erlafabriek. Daardoor vielen 936 dodelijke slachtoffers te betreuren, waaronder 209 kinderen. In de nabijgelegen Gevaert-fabriek waren 43 dodelijke slachtoffers. Vier scholen werden door de bommen platgelegd.


Met dank aan Marcel Windey

en Toon Livens voor de informatie.
Het grafmonument voor Karel Verlat bevindt zich op perk Z 1, rij 18, graf 03.