Schoonselhof Vorselaar 22 – 6 - 1838 / Antwerpen 13 - 1 - 1913 Jozef Vermeulen Het grafmonument voor Jozef Vermeulen bevindt zich op perk Z 1, rij 19, graf 01.

Jozef Vermeulen was rentenier.