Schoonselhof Borgerhout 8 – 1 – 1873 / Berchem 29 – 9 – 1914 Leon Vincart Leon Vincart werd begraven  op het militair ereperk rij 06, graf 17

Leon Vincart was luitenant bij het 2de Linieregiment. Hij werd ernstig gewond in Zemst op 27 september 1914 en overgebracht naar het militair hospitaal van Berchem waar hij op 29 september 1914 overleed.


Met dank aan Marc Coremans

voor de informatie