Schoonselhof 11 – 9 - 1842 / 26 - 3 - 1910 Jean Vulhopp Het grafmonument voor Jean Vulhopp bevindt zich op perk Y, rij 30, graf 18.

Jean Vulhopp was commisionaris verzender.