Schoonselhof 28 – 12 - 1867 / 13 – 4 - 1927 Ada Whiting Ada Whiting werd begraven  op perk S – Zuid – graf 14  maar het graf werd geruimd.

Ada Whiting had een pioniersfunctie als havenaalmoezenier. Haar man Frederik Esselbach assisteerde haar.


Met dank aan Dirk van Leeuwen

voor de informatie