Schoonselhof Gent 13 – 9 - 1859 / Antwerpen 8 - 4 - 1941 Henri Willaert Het grafmonument voor Henri Willaert bevindt zich op perk X, West, graf 26.

Henri Willaert was kleermaker.