Schoonselhof Amsterdam 15 – 8 - 1857 / Antwerpen 8 - 7 - 1889 Hendrik Jan Willet Het grafmonument voor Hendrik Jan Willet bevindt zich op perk Y, rij 15, graf 16.

Hendrik Jan Willet was rentenier.