Schoonselhof Leuven 28 – 4 - 1914 / Antwerpen 3 – 1 - 1953 Zuster Elisabeth Het grafmonument voor Zuster Elisabeth bevond zich op perk 10 maar werd geruimd.

Zuster Elisabeth, in de wereld Marie De Raeymaker, trad op 2 februari 1934 in bij de Congregatie der Zusters van de Voorzienigheid en van de Onbevlekte Ontvangenis, Champion. Zij overleed in het klooster der gevangenis, Begijnenstraat, in Antwerpen voorzien van de laatste Heilige Sacramenten en van de Pauselijke Zegen “In Articulo Mortis”.