Schoonselhof Gilles Thompson was muzikant bij het 8ste linieregiment. Gent 29 - 8 - 1835 / Antwerpen 28 - 4 - 1917 Gilles Thompson Het grafmonument voor Gilles Thompson bevindt zich op perk Y, rij 22.