Schoonselhof Albert Thys was voorzitter van de Antwerpse Zoo. Antwerpen 11 - 7 - 1840 / 29 - 5 - 1913 Albert Thys Het grafmonument voor Albert en Eduard Thys bevindt zich op perk Y, rij 9.