Schoonselhof Heinrich Tieman was koopman. Later werd hij consul van Duitsland. Warburg (Duitsland) 6 - 7 - 1822 / Antwerpen 1 - 2 - 1906 Heinrich Tieman Het grafmonument voor Heinrich Tieman bevindt zich op perk Z1, rij 09.