Schoonselhof Antwerpen 15 - 10 - 1901 / Brussel 5 - 4 - 1962 Jan Timmermans Het grafmonument voor Jan Timmermans bevond zich op perk M,  maar werd intussen geruimd. © Felixarchief