Schoonselhof Brighton (GB) 11 - 8 - 1918 / Antwerpen 9 - 3 - 1991 Denise Tolkowsky Het grafmonument voor  Denise Tolkowsky en haar echtgenoot Alex de Vries bevindt zich  op perk R, rij 3.