Schoonselhof Pieter Frans Torfs was beheerder van Bouw- en Verzekeringsmaatschappijen. De beroepsleergangen "Frans Torfs" werden door hem opgericht. Antwerpen 17 - 12 - 1874 / 1 - 11 - 1972 Pieter Frans Torfs Het grafmonument voor Pieter Frans Torfs bevindt zich op perk X, Noord. Het sierlijk bronzen beeld werd vervaardigd door Gaston Pierre.