Schoonselhof Antwerpen 26 - 2 - 1903 / 30 - 9 - 1943 Frans Toutenel Het grafmonument voor Frans Toutenel bevindt zich op perk Z1, rij 11b.