Schoonselhof Camille Uvo was stichter van een fabriek in dekzeilen. Antwerpen 20 - 11 - 1882 / 3 - 1 - 1965 Camille Uvo Het grafmonument voor Camille Uvo bevindt zich op perk X, West.