Schoonselhof Emiel Uyterhoeven was stadsbibliothecaris. Antwerpen 24 - 4 - 1866 / Antwerpen 13 - 3 - 1942 Emiel Uyterhoeven Het graf voor Emiel Uyterhoeven  bevindt zich op perk Y, rij 11.