Schoonselhof Rosi Rachel Vainberg was rentenierster. Odessa 1 - 6 - 1889 / Wilrijk 20 - 6 - 1982 Rosi Rachel Vainberg Het grafmonument voor Rosi Rachel Vainberg bevindt zich op perk J, rij B.