Schoonselhof Henricus Van Aal was diamanthandelaar. Antwerpen 24 - 6 - 1907 / Antwerpen 7 - 4 - 1969 Henricus Van Aal Het grafmonument voor Henricus Van Aal bevindt zich op perk K, rij 01.