Schoonselhof Albert Van Aerde was stadsontvanger in Antwerpen. Borgerhout 1 - 11 - 1893 / Antwerpen 5 - 8 - 1963 Albert Van Aerde Het grafmonument voor Albert Van Aerde bevindt zich op eilandje GH.