Schoonselhof René Van Bavel was kok. Antwerpen 19 - 9 - 1910 / Antwerpen 12 - 2 - 1942 René Van Bavel Het grafmonument van René Van Bavel bevindt zich op perk Y, Noord.