Schoonselhof Louis Van Bouwel was griffier bij de rechtbank van eerste aanleg.  Met dank aan Marc Coremans voor de informatie. Antwerpen 13 – 6 - 1889 / Antwerpen 4 - 1 - 1952 Louis Van Bouwel Het grafmonument voor Louis Van Bouwel bevindt zich op perk U, rij G.