Schoonselhof Alfons Van Broeck was hoofd van de Togersleepdienst. Hij was tevens oud-strijder uit de Eerste Wereldoorlog. Antwerpen 1 - 4 - 1888 / 19 - 1 - 1939 Alfons Van Broeck Het grafmonument voor Alfons Van Broeck bevindt zich op perk Z1, rij 2.