Schoonselhof Jozef Van Cauteren was gemeenteonderwijzer. Antwerpen 26 - 5 - 1858 / 5 - 4 - 1934 Jozef Van Cauteren Het grafmonument voor Jozef Van Cauteren bevindt zich op perk Z 1, rij 02.