Schoonselhof O-L-V-Lombeek 10 - 1 - 1880 / Antwerpen 17 - 5 - 1961 Frans Van Cauwelaert Het grafmonument voor Frans Van Cauwelaert bevindt zich op het ereperk N van de stad Antwerpen. Het monument is een ontwerp van beeldhouwer Leopold Van Esbroeck.