Schoonselhof Leon Van Coppenolle was koopman. Antwerpen 19 - 10 - 1870 / 3 - 7 - 1953 Leon Van Coppenolle Het grafmonument voor Leon Van Coppenolle bevindt zich op perk Z 1, Noord.