Schoonselhof Charles Van de Capellen was klerk. Leuven 27 - 3 - 1867 / Berchem 10 - 6 - 1955 Charles Van de Capellen Het grafmonument voor Charles Van de Capellen bevindt zich op perk Z 1, rij 24.