Schoonselhof Edward Van de Gheyn was koopman. Antwerpen 6 - 3 - 1856 / Antwerpen 5 - 12 - 1892 Edward Van de Gheyn Het grafmonument voor Edward Van de Gheyn bevindt zich op perk Z 1, rij 06.