Schoonselhof Carolus Van de Velden was kleermaker. Antwerpen 26 - 8 - 1884 / 22 - 11 - 1946 Carolus Van de Velden Het grafmonument voor Carolus Van de Velden bevindt zich op perk Y, rij 19.