Schoonselhof Petrus Van den Bemden was koopman. Antwerpen 21 - 6 - 1817 / Antwerpen 10 - 1 - 1905 Petrus Van den Bemden Het grafmonument voor Petrus Van den Bemden bevindt zich op perk Z 1, rij 24.