Schoonselhof Eduard Van den Bergh was turnleraar. Antwerpen 2 - 2 - 1868 / Antwerpen 13 - 5 - 1939 Eduard Van den Bergh Het grafmonument voor Eduard Van den Bergh bevindt zich op perk Z 1, rij 01.