Schoonselhof Frans Jos van den Branden was archivaris van de stad Antwerpen. Hij schreef ook toneel-stukken zoals "Een nieuwbakken rijke", "Bedrogen" en een boek over de "Geschiedenis der Antwerpse schilderschool". Antwerpen 14 - 6 - 1837 / 22 - 3 - 1922 Frans Jos van den Branden Het grafmonument voor  Frans Jos van den Branden bevindt zich op perk A, West. Het portretmedaillon  is een ontwerp van Louis Dupuis.