Schoonselhof Jan Van den Broecke was violist en lesgever aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium. Hij was ook toondichter. Gent 5 - 4 - 1850 / Wijnegem 4 - 9 - 1928 Jan Van den Broecke Het grafmonument voor Jan Van den Broecke bevindt zich op perk Z1, rij D. Het werd op stadskosten overgebracht van de  in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.