Schoonselhof Emiel Van den Eynden was houthandelaar. Antwerpen 3 - 6 - 1882 / Antwerpen 17 - 4 - 1951 Emiel Van den Eynden Het grafmonument van  Emiel Van den Eynden bevindt zich  op perk U, rij E Zuid.  Een werk van beeldhouwer  Albert Poels siert het grafmonument.