Schoonselhof Borgerhout 25 - 3 - 1913 / Antwerpen 27 - 9 - 1991 Karel Van den Heuvel Het grafmonument voor  Karel Van den Heuvel bevindt zich  op perk R, rij 6. Het stelt een frame voor  waarop het doek voor een schilderij  wordt opgespannen.