Schoonselhof Antoon Van den Reeck was sigarenmaker. Antwerpen 8 - 9 - 1861 / 18 - 7 - 1924 Antoon Van den Reeck Het grafmonument voor Antoon Van den Reeck bevindt zich op perk Z 1, rij 12.