Schoonselhof Antwerpen 10 - 1 - 1914 / 11 - 5 - 1966 Tony Van der Heyden Het grafmonument voor Tony Van der Heyden bevindt zich tegenover het ossuarium  op het perk U, rij H.