Schoonselhof Jan Van der Stucken was maalder. Antwerpen 30 - 1 - 1830 / 14 - 7 - 1902 Jan Van der Stucken Het grafmonument voor de familie  Van der Stucken bevindt zich op perk Y, rij 17. Hier ligt ook Hugo Van der Stucken  (28-6-1863 / 15-9-1924), nijveraar.