Schoonselhof Antwerpen 24 - 8 - 1836 / 27 - 3 - 1889 Ferdinand Van der Taelen Het grafmonument voor  Ferdinand Van der Taelen  bevindt zich op perk Z 1, Zuid.  Het werd overgebracht van de  in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.